Полезна информация, обяви

Общи условия

Условия за ползване на polezno-info.com


Счита се, че посещавайки уеб сайта: polezno-info.com (уеб сайт за безплатни обяви и полезна информация) и използвайки предоставяните услуги, клиентите приемат условията за ползване.

Уеб сайта и домейна polezno-info.com са собственост на ПСКО ЕООД булстат: 203015486.

Уеб сайта polezno-info.com извършва дейността си съгласно действащото законодателство на Република България и се придържа към етичния кодекс на БАЕТ /Българска асоциация за електронна търговия/.

За да публикувате безплатна обява в polezno-info.com, е необходимо да се свържете с нас по телефон, емейл, фейсбук или друг посочен начин в секция "Контакти".

Рекламата и платените услуги в този интернет сайт (polezno-info.com) се заявяват от потребителите и се заплащат в български лева цени чрез посочените методи в  Начин на плащане".

Услугите в polezno-info.com съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите.

Използването на услугите е акт на действие, който потребителят прави свободно, по собствен избор.

Клиентите използват услугите ни и предоставят информация, необходима за изпълнението на тези услуги доброволно.

Предоставената информация се използва само и единствено с цел обслужване на клиента. Всяка предоставена от потребителя лична информация, ще бъде използвана в съответствие със Закона за защита на личните данни и нейното предоставяне от страна на потребителя е напълно доброволно.

Информацията, предоставена от клиентите, не се предоставя на трети лица, с изключение на партньорски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите на процеса на обслужване и изпълнение на поръчките на клиентите.

Съгласно закона за личните данни, polezno-info.com няма да предоставя личните данни на потребителитe на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен, ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

Информацията, подадена от клиентите, е защитена съгласно Закона за защита на личните данни, и се обработва в съответствие с неговите разпоредби.

Уеб сайтът polezno-info.com предприема всички необходими мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от клиенти, но не носи отговорност, ако с нея се сдобият трети лица в следствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.

Настоящите "Условия за ползване" на polezno-info.com имат задължителен характер, както за polezno-info.com, така и за потребителите му. Всички те се считат за уведомени.

Всички материали в polezno-info.com polezno-info.com са собственост на "ПСКО ЕООД" и могат да се използват съгласно целите, за които са предоставени и не могат да бъдат копирани и използвани за търговски цели извън сайта. "ПСКО ЕООД" дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към polezno-info.com. Забранява се копирането на текстове от polezno-info.com и поставянето им в други уеб сайтове без писмено съгласие на "ПСКО ЕООД" или да се цитира източника, като се постави следния текст: Източник: polezno-info.com като "polezno-info.com" следва да бъде линк към https://polezno-info.com/.

polezno-info.com запазва правото си да променя по всяко време цените, сроковете и условията, касаещи изпълнението на услугите и използването на сайта, без предварително уведомление. Клиентът дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на ползване на услугите или използването на сайта. Всички промени са в рамките на действащото в момента законодателство на Република България.

Салваторна клауза


В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби